Slovenský rodný list a pas pre dieťa narodené v zahraničí

Otázka z poradne: Dobrý deň, chcem sa informovať, ako by som mala postupovať pri riešení situácie narodenia môjho dieťaťa v Škótsku. Žijem tu už dlhodobo, ale nie som občanom, ako ani moje dieťa nie je občanom UK podľa mojich informácií. Mám jeho anglický rodný list, avšak chcela by som pre neho vybaviť aj slovenský rodný list a slovenský pas. S malým bábätkom si však ešte netrúfam cestovať ani na ambasádu, nieto ešte pricestovať na Slovensko. Rada by som sa spýtala, či by ste mi vedeli pomôcť a usmerniť ma ako vybaviť slovenský rodný list a pas, ideálne na diaľku.

Odpoveď advokáta: Pokiaľ ako Slovenka porodíte dieťa v zahraničí, Vaše dieťa zo zákona získava štátne občianstvo Slovenskej republiky. Zápis o jeho narodení vedie tzv. osobitná matrika, ktorú spravuje Ministerstvo vnútra SR.

Osobitná matrika vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí matričných udalostí, ktoré nastali občanom SR v cudzine.

Osobitná matrika sa však od cudzích orgánov o narodení nedozvie, je potrebná Vaša aktivita.

Vybaviť slovenské doklady dieťaťa narodeného v zahraničí – registráciu narodenia ako aj požiadanie o pas vieme zastrešiť aj diaľkovo, a to na základe splnomocnenia – môžete na dané úkony splnomocniť advokáta.

Proces registrácie narodení v cudzine prešiel legislatívnymi úpravami a od 01.06.2023 je trochu komplikovanejší, dá sa však zvládnuť. Je potrebné navštíviť 2 rôzne úrady, sú tam potrebné 2 sady dokumentov, 2 administratívne poplatky, je potrebné poskytnúť aj 2 rôzne splnomocnenia.

Najskôr je potrebné vyžiadať osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky pre Vaše dieťa na okresnom úrade, kde majú lehotu 30 dní na vydanie tohto osvedčenia/potvrdenia.

Následne je potrebné už aj s osvedčením zájsť na osobitnú matriku a spísať záznam o narodení dieťaťa. Osobitná matrika potom zaregistruje narodenie dieťaťa a vydá slovenský rodný list. Pre informáciu, zápis do osobitnej matriky sa podľa Zákona o matrikách vykoná v lehote troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.

So slovenským rodným listom dieťaťa možno požiadať o vydanie pasu.

K návšteve úradov budete potrebovať doklady o dieťati a o rodičoch. Rodný list dieťaťa vydaný v cudzine je potrebné apostylovať alebo superlegalizovať (vo Vašom prípade postačí apostyla), a následne zabezpečiť úradný preklad do slovenského jazyka. Doklady totožnosti rodičov musia byť aktuálne platné. Nepíšete, či ste s otcom dieťaťa zosobášení alebo nie. Podľa toho bude potrebné predložiť buď sobášny list (ak je vydaný v cudzine, je potrebné ho nechať overiť a preložiť podobne ako rodný list) alebo čestné vyhlásenie rodičov o ich osobnom stave. Nepíšete tiež, či ide o chlapčeka alebo dievčatko, podľa toho je možné rozhodnúť sa, či chcete priezvisko dievčatka zaregistrovať so slovenskou prechyľovacou koncovkou – ová.

V procese registrácie sa môžu vyskytnúť aj ďalšie otázky, ktoré celý proces môžu spomaliť (napr. bude potrebné doložiť  nejaký doklad), preto odporúčame krátku konzultáciu s právnikom, ktorý preverí čo všetko bude ešte potrebné v danom konkrétnom prípade.

Leave a Reply