V oblasti práva obchodných spoločností poskytujeme komplexné právne poradenstvo podnikateľom a obchodným spoločnostiam všetkých druhov. Od založenia spoločnosti, cez vedenie korporátnej agendy počas života firmy, posudzovanie a pripomienkovanie obchodných zmlúv, rozvoj firmy, zmeny v spoločnostiach, zastupovanie podnikateľov pred súdmi a orgánmi verejnej správy, až po prípadné ukončenie podnikania a likvidáciu spoločnosti.

Zabezpečujeme založenie obchodných spoločností v každej právnej forme. Pripravíme kompletnú zmluvnú dokumentáciu medzi zakladateľmi a ďalšie dokumenty podľa potreby – spoločenskú zmluvu, zakladateľskú zmluvu, zakladateľskú listinu, stanovy spoločnosti, interné predpisy, mandátne zmluvy /zmluvy o výkone funkcie, interné smernice spoločnosti.

Vykonávame všetky druhy zmien v obchodných spoločnostiach – zmenu imania, prevody podielov, zmeny štatutárov či členov dozorných orgánov, častými sú zmena sídla spoločnosti, zmena obchodného mena či doplnenie predmetu podnikania.

Osobitne sa venujeme problematike obchodných zmlúv, vypracovaniu textov zmlúv ako aj kontrole, revízii zmlúv. Zmluvu po právnej stránke posúdime, skontrolujeme potrebné náležitosti a uvedieme pripomienky, komentáre a návrhy, ktoré zmluvu vylepšia, klienta chránia po právnej a/alebo ekonomickej stránke a minimalizujú jeho riziko v zmluvných vzťahoch. Vyšpecifikujeme nejasné časti zmluvy a vypracujeme prípadné možné alternatívy, či ďalšie návrhy právnych ustanovení, ktoré je možné zakomponovať do zmluvy. Preveríme zmluvu z právneho hľadiska, vyhodnotíme úskalia zmluvy a nevýhodné časti zmluvy, upozorníme klienta na potenciálne problémy či komplikácie, ktoré by mohli nastať v budúcnosti. Je dôležité, aby klient vedel, čo ktoré ustanovenie zmluvy znamená a predvídal ešte pred samotným podpisom zmluvy prípadné následky zmluvy.

Konzultácie a právne služby poskytujeme i telefonicky alebo online. Čo sa týka napríklad vypracovania či kontroly zmluvy, podľa druhu a komplikovanosti veci postačí podľa okolností niekedy len jedna konzultácia (táto môže byť osobne v kancelárii alebo tiež telefonickou či elektronickou formou – online).