Podľa požiadavky či špecifických potrieb klienta prispôsobujeme flexibilne odmenu za naše právne služby.

Snažíme sa minimalizovať výdavky klienta na právne služby. Na druhej strane, v prípade potreby a záujmu sme plne k dispozícii, klienti oceňujú osobný a ľudský prístup advokátky a jej tímu k poskytovanému poradenstvu a službám.

Čas sú peniaze. V prípade potreby právnej konzultácie či právneho poradenstva neváhajte kontaktovať nás čím skôr. Možno zistíte, že aj jedna konzultácia postačila k vyriešeniu Vášho problému.

Prvá konzultácia Vám poskytne kľúčové informácie, na základe ktorých získate prehľad o svojom probléme z právneho hľadiska, ukážeme Vám možné spôsoby riešenia Vášho problému a sami si rozmyslíte, či a aké právne služby využijete, ako budete postupovať. Vždy je pre Vás dobré vedieť aké máte možnosti a v čom, ako a za koľko Vám vie naša kancelária pomôcť.

U nás NEplatíte za každú začatú hodinu, ale odmenu si dohodneme s individuálnym ohľadom na okolnosti.

Odmena advokáta sa v našej advokátskej kancelárii určuje predovšetkým na základe dohody medzi advokátom a klientom, a to či už odmena podľa ponuky na tejto webstránke za niektoré konkrétne úkony (napr. za návrh na určenie výživného 240,- €,  overenie konečného užívateľa výhod 80,- Eur), alebo hodinovej odmeny, paušálnej odmeny, podielovej odmeny či kombinovanej odmeny za jednotlivé úkony právnych služieb.

Nie sme platcom DPH.

Ak sa nedohodneme inak, potom sa na určenie odmeny advokáta použijú ustanovenia vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v znení neskorších predpisov.

V odôvodnených prípadoch poskytuje právne služby aj PRO BONO, teda bez nároku na odmenu.

Šetríme klientom ich čas tým, že ich nezaťažujeme ničím, čo môžeme spraviť sami, prevezmeme kontrolu nad právnou vecou a s tým súvisiacou administratívou, poplatkami a povinnosťami súvisiacimi s úspešným vybavením veci. Na druhej strane, komunikujeme aktívne, klient je vždy o všetkom potrebnom informovaný.