Ak Vašej spoločnosti svieti v obchodnom registri ikona červeného krížika pri subjekte spoločníka, konateľa či inom subjekte, znamená to, že spoločnosť nemá doplnené povinné údaje v obchodnom registri, v zmysle aktuálnej legislatívy.

Farebné značky v obchodnom registri rozlišujú, či má spoločnosť splnenú svoju zákonnú povinnosť.

doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra

Zelený znak potvrdzuje, že údaje sú doplnené, naopak, červený znak je výstrahou, že podnikatelia musia identifikačné údaje do registra doplniť, inak hrozia za nedoplnenie údajov konateľom pokuty až do 3.310 €. Návrh na doplnenie údajov do registra je oslobodený od súdneho poplatku – elektronický formulár označený ako návrh na zápis zmeny zapísaných údajov.

Pravdaže nás môžete kontaktovať – radi Vám to za jednorazovú odmenu 34,90 € vybavíme komplet (plnomocenstvo na tento jeden úkon netreba ani overené).

Ak si želáte doplnenie údajov, kontaktujte nás – do formulára alebo mailom (alebo telefonicky na +421 908 800536) uveďte nám svoje IČO alebo obchodné meno, následne Vám pošleme plnomocenstvo na tento úkon a vyžiadame konkrétnu kópiu dokladu/dokladov, ktorý bude potrebný na podanie do obchodného registra.

Budeme Vás informovať o našich krokoch a uskutočnenom zápise.

Najneskôr do 30. septembra 2022 musí každá obchodná spoločnosť alebo iný subjekt doplniť identifikačné údaje (rodné čísla alebo čísla občianskych preukazov či pasov) o týchto zákonom ustanovených osobách:

  • konateľ, člen predstavenstva, akýkoľvek iný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
  • spoločník, jediný akcionár a.s.,
  • prokurista,
  • člen dozornej rady,
  • vedúci organizačnej zložky podniku, vedúci podniku zahraničnej právnickej osoby, vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby,
  • likvidátor,
  • správca na výkon nútenej správy.