Advokátska kancelária JUDr. Bc. Lenky Kosnáčovej, PhD. so sídlom v Bratislave poskytuje poradenstvo a právne služby pre obchodné spoločnosti aj bežných ľudí.

Zastupujeme aj zahraničných klientov, cudzincov v súdnych a iných konaniach, osobitne v rozvodových a rodinných veciach.

Kompletný právny servis zastrešujeme v skoro všetkých oblastiach súkromného práva a niektorých oblastiach verejného práva – v občianskom, obchodnom a rodinnom práve, zmluvnom práve, pracovnom práve, v oblasti súdnych sporov. Poskytujeme kompletné zastúpenie v súdnych konaniach, sporových aj nesporových, najčastejšie v rozvodoch a rodinných veciach ako rodinný právnik, špecialista.

Záujem klienta je u nás na prvom mieste a preto sa flexibilne prispôsobujeme individuálnym potrebám klientov, ktorým poskytujeme nielen základné právne poradenstvo (osobne či online), ale aj špecifické právne služby „na mieru“ prípadu a potrebám konkrétneho klienta.

Ako malá advokátska kancelária rodinného typu prinášame klientom nespočetné výhody flexibilnosti, operatívnosti, individuálneho prístupu, osobnej komunikácie, osobného zastúpenia a poradenstva, priamej komunikácie, pri súčasnom dosahovaní tých najvyšších profesionálnych štandardov, ktoré neustále udržiavame a ďalej rozvíjame.

Naša advokátska kancelária vedie všeobecnú prax a poskytuje komplexné právne služby, a to v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Právne služby poskytujeme v zmysle hesla: Skúsenosti, vedomosti a zaangažovanosť naplno v prospech klienta. Úspech klienta je aj naším úspechom.
rozvodovy rodinny pravnik bratislava nitra levice