OPÝTAJTE sa – cez formulár

    TU NÁS KONTAKTUJTE:

    Budeme Vás obratom kontaktovať mailom. Formulár je nezáväzný a informácie dôverné.

    Právne služby poskytujeme v slovenskom a anglickom jazyku fyzickým i právnickým osobám, občanom aj cudzincom – príslušníkom cudzích štátov:

    • osobné poradenstvo a konzultácie – v sídle, na prevádzke alebo na inom mieste podľa dohody s klientom – rezervujte si osobné stretnutie
    • online právne služby a konzultácie diaľkovým spôsobom – online poradenstvo poskytujeme prostredníctvom videohovoru cez Skype, Viber, WhatsApp a pod., podľa výberu klienta – objednajte si online konzultáciu