VAMI VYBRANÚ PRÁVNU SLUŽBU SI OBJEDNáTE VYPLNENíM FORMULÁRA – je nezáväzný. 

 BUDEME VÁS KONTAKTOVAŤ S CENOVOU PONUKOU A ďALŠÍMI INFORMÁCIAMI K VAŠEJ ZÁLEŽITOSTI.

 

 

  TU NÁS KONTAKTUJTE:

   

  Formulár je nezáväzný a informácie dôverné.

  Vo formulári nám uveďte informácie k Vašej záležitosti a svoje telefónne číslo. 

  Ak máte záujem zároveň nám poslať dokument k Vašej právnej veci, môžete tak spraviť priamo mailom na kosnacova@kosnacova.sk.  

  Akékoľvek špecifické požiadavky nám napíšte do formuláru alebo mailom, budeme sa snažiť prispôsobiť Vám.