Vždy zohľadňujeme individuálne požiadavky klientov, čomu je možné prispôsobiť formy právneho poradenstva (osobne v kancelárii, online poradenstvo prostriedkami diaľkovej komunikácie, Skype, WhatsUp a pod.) a rozsiahlosť poskytovaných právnych služieb – od poskytnutia základnej právnej rady, cez vypracovanie dokumentov podľa konkrétnych požiadaviek, až po komplexné zastrešenie veci či procesu, prípadne súvisiacich záležitostí.

Podľa požiadavky či špecifických potrieb klienta prispôsobujeme flexibilne odmenu za naše právne služby.

Snažíme sa minimalizovať výdavky klienta na právne služby. Na druhej strane, v prípade potreby a záujmu sme plne k dispozícii, klienti oceňujú osobný a ľudský prístup advokátky a jej tímu k poskytovanému poradenstvu a službám.

Šetríme klientom ich čas tým, že ich nezaťažujeme ničím, čo môžme spraviť my sami, plne prevezmeme kontrolu nad právnou vecou a s tým súvisiacou administratívou, poplatkami a povinnosťami súvisiacimi s úspešným vybavením veci. Na druhej strane, komunikujeme aktívne a efektívne, klient bude vždy o všetkom potrebnom vedieť a bezodkladne informujeme klienta.

Čas sú peniaze. V prípade potreby právnej konzultácie či právneho poradenstva neváhajte kontaktovať nás čím skôr. Možno zistíte, že aj jedna konzultácia postačila k vyriešeniu Vášho problému.

Prvá konzultácia Vám poskytne kľúčové informácie, na základe ktorých získate prehľad o svojom probléme z právneho ohľadiska, ukážeme Vám možné spôsoby riešenia Vášho problému a sami si rozmyslíte, či a aké právne služby využijete, ako budete postupovať. Vždy je pre Vás dobré vedieť aké máte možnosti a v čom, ako a za koľko Vám vie naša právnička pomôcť.

U nás NEplatíte za každú začatú hodinu, ale odmenu si dohodneme s individuálnym ohľadom na okolnosti.

Pre nás je podstatné vybudovať si dôveru s klientom a následne podľa toho čo presne klient potrebuje a koľko je ochotný „investovať“, zaplatiť za vyriešenie svojho problému prispôsobíme si formu spolupráce.

Odmena advokáta sa v našej advokátskej kancelárii určuje predovšetkým na základe dohody medzi advokátom a klientom, a to či už určením hodinovej odmeny, paušálnej odmeny, podielovej odmeny či kombinovanej odmeny za jednotlivé úkony právnych služieb.

Ak sa nedohodneme inak, potom sa na určenie odmeny advokáta použijú ustanovenia vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v znení neskorších predpisov.

V odôvodnených prípadoch poskytuje právne služby aj PRO BONO, teda bez nároku na odmenu.