ZADAJTE OTÁZKU DO ONLINE PRÁVNEJ PORADNE cez formulár

  TU NÁS KONTAKTUJTE:

  Budeme Vás obratom kontaktovať mailom. Formulár je nezáväzný a informácie dôverné.

  V prípade urgentnej potreby garantujeme možnosť konzultácie do 48 hodín so zodpovednou advokátkou JUDr. Kosnáčovou (mimo víkendy). 

  Právne služby poskytujeme v slovenskom, českom a anglickom jazyku fyzickým i právnickým osobám, občanom aj cudzincom – príslušníkom cudzích štátov:

  • osobné poradenstvo a konzultácie – v sídle, na prevádzke alebo na inom mieste podľa dohody s klientom – rezervujte si osobné stretnutie
  • online právne služby a konzultácie diaľkovým spôsobom, teda elektronickými prostriedkami diaľkovej komunikácie (online poradenstvo) poskytujeme prostredníctvom videohovoru cez Skype, WhatsUp, Google Meet a pod. – objednajte si online konzultáciu