Robíme právne analýzy všetkých záležitostí podnikania, analýzy všetkých obchodnoprávnych otázok – či už ide o záväzkové vzťahy, otázky zodpovednosti za škodu, bezdôvodné obohatenie, vady či prípadné omeškania, analýzy k zmluvným vzťahom podnikateľov, ako aj súdnych konaní v súvislosti s podnikateľskou činnosťou. 

Pri rozhodovaní sa ohľadne rôznych foriem podnikania, zmien v priebehu podnikania alebo v otázkach ukončenia podnikateľskej aktivity a vstupe do likvidácie sa tiež vyskytujú otázky, ktorých zodpovedanie je nevyhnutným pre voľbu ďalších krokov a samotný výber optimálneho riešenia. 


Bez ohľadu na to, či si želáte hĺbkovú analýzu konkrétneho špecifického problému, alebo len základné posúdenie podstatných otázok, obráťte sa na nás a po zadaní požiadavky Vám uvedieme cenovú ponuku na mieru Vašej požiadavke.


Právna analýza sa spracúva i pri rozhodovaní sa ohľadne podania žaloby na súd, ide súčasť procesu vymáhania akéhokoľvek právneho nároku, pomôže klientovi zorientovať sa v právnej problematike a rozhodnúť sa či uplatní svoj nárok na súde. 

Klientom poskytneme nestranne náš odborný právny názor na vec a posúdenie oprávnenosti uplatňovaného nároku – iba ak je nárok oprávnený, možno očakávať úspech v spore.

Keď sa klient rozhodne pre podanie žaloby na súd poskytneme poučenie o procesnoprávnych záležitostiach, o odhadovanom čase a nákladoch riešenia sporu, aby mal všetky potrebné informácie týkajúce sa konania. Klientov poučíme o priebehu konania a ozrejmíme súvislosti, vyjasníme sporné otázky v ich právnej veci, následne spoločne vyhodnotíme dôkaznú situáciu a pripravíme stratégiu vedenia sporu. Úlohou advokáta v sporoch je svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využiť všetky právne prostriedky a uplatniť v záujme klienta všetko, čo považuje v konkrétnom prípade za prospešné.

Ako malá advokátska kancelária rodinného typu prinášame klientom nespočetné výhody flexibilnosti, operatívnosti, individuálneho prístupu, osobnej komunikácie, osobného zastúpenia a poradenstva, priamej komunikácie, pri súčasnom dosahovaní tých najvyšších profesionálnych štandardov, ktoré neustále udržiavame a ďalej rozvíjame.