• víza – schengenské vízum, národné vízum, vízum na účely sezónneho zamestnania
 • štátne občianstvo, osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí
 • poradenstvo v procese podania žiadosti o udelenie prechodných, trvalých, tolerovaných pobytov
 • pobyt cudzinca z EÚ na území Slovenskej republiky (registrácia pobytu občana EÚ)
 • registrácia pobytu rodinných príslušníkov občana EÚ
 • zastúpenie v konaní o udelenie pobytu
 • žiadosť o udelenie prechodného pobytu
 • prechodný pobyt cudzinca na účel podnikania
 • prechodný pobyt na účel zamestnania
 • prechodný pobyt na účel štúdia
 • prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny
 • pracovné povolenie pre cudzincov
 • poradenstvo pri zakladaní spoločností cudzincami z EÚ aj mimo EÚ
 • obnovenie prechodného pobytu cudzinca – predlžovanie pobytu
 • asistencia pri vybavení zdravotného poistenia pre cudzincov
 • registrácia na daňovom úrade, sociálnej poisťovni a súvisiace poradenstvo
 • všeobecné právne poradenstvo pre cudzincov a zastupovanie pred súdom
 • uznávanie dokladov na Slovensku
 • úradné overenie dokladov – apostilácia, superlegalizácia
 • úradné preklady dokladov

      PRÁVNE  SLUŽBY  V  OBLASTI  IMIGRAČNÉHO PRÁVA  POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY,  PORADENSTVO  POSKYTUJEME VIACJAZYČNE  A  AJ  ELEKTRONICKY.


V cudzineckom alebo imigračnom práve, teda v problematike práva pohybu a pobytu príslušníkov cudzích štátov na Slovensku ponúkame kompletné právne služby pre cudzincov pri získaní povolenia na prechodný pobyt na účel podnikania, na účely zlúčenia rodiny či iné účely, ako aj so získaním trvalého pobytu. Situáciu a možnosti klienta zanalyzujeme, poučíme o potrebných dokumentoch a krokoch a poskytujeme súčinnosť k vypracovaniu potrebných dokumentov. Ak má cudzinec v pláne začať podnikať na Slovensku, založíme mu živnosť či obchodnú spoločnosť a postaráme sa aj o chod jeho firmy.

Naša advokátska kancelária poskytuje osobnú asistenciu cudzincom v konaní o povolenie prechodného pobytu, na cudzineckej polícii, vyzdvihnutie pobytovej kartičky – povolenia na pobyt. Následne po vybavení pobytu cudzinca na Slovensku poskytneme i ďalšie právne služby potrebné pre život a podnikanie na území Slovenskej republiky. V prípadoch našich klientov sledujeme platnosť povolenia na pobyt a postaráme sa včas o obnovenie prechodného pobytu.

Postaráme sa tiež o zabezpečenie pobytu rodinných príslušníkov klientov.

Rozoznávame nielen prechodný pobyt cudzinca, ale možný je aj trvalý pobyt cudzinca na území Slovenskej republiky. Ak ide o občana EÚ, jeho pobyt je potrebné registrovať, ak prekročí dobu 3 mesiacov.

Poskytujeme v oblasti imigračného práva (tzv. cudzinecké právo) komplexné právne služby a právne rady, vrátane konzultácií pre cudzincov, poradenstva a právnych služieb v najrôznejších oblastiach života na Slovensku, pre klientov všetko pod jednou strechou.

zastupovanie cudzincov na slovensku pobyty