Manželstvo možno v niektorých prípadoch uzavrieť iba s povolením súdu. Podstatnou podmienkou pre vstup do manželstva je vek nevesty alebo ženícha, rovnako tak ich duševný stav (vyplývajú zo Zákona o rodine).

Manželstvo nemôže uzavrieť neplnoletý muž alebo žena, a to bez ohľadu na to, že sú už dostatočne vyspelí alebo že čakajú spolu dieťa. Neplnoletosť je jednou z okolností vylučujúcich uzavretie manželstva. Manželstvo osôb mladších ako 18 rokov by bolo neplatné. To isté platí aj v prípade ak iba jeden zo snúbencov bude mladší ako osemnásť rokov. 

Jediná výnimka, kedy vzhľadom na okolnosti možno uzatvoriť manželstvo aj skôr ako pred dosiahnutím dospelosti, teda pred dosiahnutím 18. roku veku je oženiť sa alebo vydať sa so súhlasom súdu, avšak súd dá súhlas iba osobám, ktoré už majú aspoň 16 rokov. 

V praxi mladí žiadajú súd o povolenie uzavrieť manželstvo z dôvodu tehotenstva. Teda najtypickejšie prípady sú, keď je žena tehotná a nemá ešte 18 rokov, vtedy možno podať návrh na súd o povolenie uzavrieť manželstvo. Návrh podáva osoba, ktorá môže manželstvo uzavrieť iba s povolením súdu, teda tá osoba, ktorá ešte nie je plnoletá. Účastníkmi konania o povolenie uzavrieť manželstvo sú tí, ktorí chcú uzavrieť manželstvo, a tiež účastníkmi sú ich rodičia, resp. zákonní zástupcovia. V praxi sa stáva aj to, že sú obaja snúbenci maloletí. Takíto neplnoletí snúbenci môžu podať aj spoločný návrh na súd na uzavretie manželstva.

Rozsudok o povolení uzavrieť manželstvo obsahuje priamo označenie osoby, s ktorou má navrhovateľ manželstvo uzavrieť.

Osobitným prípadom sú osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená. Tieto osoby tiež môžu uzavrieť manželstvo len s povolením súdu. 

Pripravíme Vám návrh na súd – návrh na začatie konania o povolenie uzavretia manželstva, pričom podľa okolností často postačí iba jedna konzultácia (táto môže byť osobne v kancelárii alebo online konzultácia cez Skype, Viber či WhatsApp). Samotný návrh pripravíme do troch dní od obdržania dokladov od klienta. Ak si objednáte vypracovanie návrhu, za konzultáciu neplatíte u nás nič.  

Pokojne nás kontaktujte či už hľadáte odpovede na čiastkové otázky, alebo potrebujete usmerniť či nájsť možnosti riešenia svojej životnej situácie.

Po zadaní požiadavky Vám pošleme presnú CENOVÚ PONUKU a sami sa rozhodnete.

povolenie na uzavretie manzelstva