• registrácia sobáša či narodenia dieťaťa v zahraničí
 • registrácia matričných udalostí – zápis narodenia, sobáša či úmrtia v zahraničí
 • podanie žiadosti o zápis do osobitnej matriky
 • zastúpenie pred osobitnou matrikou
 • vybavenie rodného listu dieťaťa
 • vybavenie občianstva Slovenskej republiky
 • získanie slovenského sobášneho listu
 • uznanie rozsudku o rozvode v cudzine
 • úradné preklady a apostily
 • rozvod s cudzincom na Slovensku
 • zastúpenie v súvisiacich rodinnoprávnych konaniach
 • poradenstvo v rodinných vzťahoch s cudzincami, v prípade spoločného dieťaťa s cudzincom

      ŠPECIALIZUJEME  SA  NA  RODINNÉ  PRÁVO  A  SÚVISIACE  KONANIA,  VRÁTANE  KONANIA  PRED  OSOBITNOU  MATRIKOU.  SLUŽBY  POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


V prípadoch, keď Slováci žijúci v zahraničí uzatvárajú manželstvá v cudzine, alebo sa rozhodnú pre romantickú svadbu v cudzine, možno niekde na pláži, je potrebné registrovať ich sobáš na Slovensku. Ak Slovenka porodí dieťaťa v zahraničí, tiež je potrebné registrovať narodenie dieťaťa v cudzine, môže si požiadať o rodný list na Slovensku. 

Zastupujeme pred osobitnou matrikou, do ktorej sa zapisuje narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na

 1. území cudzieho štátu,
 2. zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
 3. lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky,
 4. území nepatriacom žiadnemu štátu.

Ak ste mali sobáš v cudzine alebo sa Vám narodilo v zahraničí dieťa, radi pre Vás  zariadime ich registráciu na Slovensku. Našim klientom poskytneme plné zastúpenie pred osobitnou matrikou v prípade všetkých matričných udalostí ich života, ako aj života ich rodinných príslušníkov – zápisu narodenia dieťaťa v zahraničí, zápisu úmrtia v zahraničí, alebo uzavretie sobáša v zahraničí. 

Zabezpečujeme úradné preklady dokumentov a tiež súvisiacu službu – osvedčenia formou  apostille na dokumentoch – zabezpečujeme apostily na cestovné pasy, občianske preukazy, výpis z registra trestov, apostilu rodného listu či apostilu sobášneho listu pre potreby použitia v zahraničí. Poskytujeme konzultácie a všetky právne služby v súvislosti s (osobitnou) matrikou.

zastupovanie pred osobitnou matrikou