• vypracovanie a kontrola všetkých typov zmlúv a dohôd, na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníctva
  • predaj a kúpa nehnuteľnosti – zastrešenie celého procesu
  • kúpne zmluvy, zmluva o prevode vlastníctva bytu, darovacia zmluva, zmluva o dielo
  • konzultácie a právne rady v zmluvnom práve k prevodu nehnuteľností
  • rezervačná zmluva, zmluva o budúcej zmluve
  • podania na kataster a zastupovanie v katastrálnom konaní – vklad, záznam, poznámka
  • elektronický návrh na vklad
  • autorizovaná zmluva o prevode nehnuteľnosti
  • zastupovanie pred súdmi v sporoch súvisiacich s vlastníctvom nehnuteľnosti
  • vyporiadanie spoluvlastníctva k nehnuteľnosti

Každý si aspoň raz za život kúpi vlastnú nehnuteľnosť na bývanie, či na podnikanie. V súvislosti s nehnuteľnosťami sa občania i podnikatelia stretávajú s kúpno-predajnými zmluvami, darovacími či zámennými zmluvami, ale aj rôznymi ďalšími typmi zmlúv o prevode nehnuteľností. 

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné poradenstvo a servis týkajúci sa právnych vzťahov v súvislosti s realitným právom – vyhotovenie, pripomienkovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (rezervačná zmluva), vypracovanie a kontrola darovacej zmluvy, kúpnej zmluvy (kúpno-predajná zmluva), zmluvy o prevode vlastníctva bytu – vypracovanie všetkých druhov zmlúv o prevodoch nehnuteľností, vrátane návrhu na vklad do katastra a zastupovanie v katastrálnom konaní. 

Preveríme zmluvu z právneho hľadiska, skontrolujeme náležitosti zmluvy. Prevod vlastníctva bez náležitej zmluvy by ani nebol možný a prostredníctvom advokáta je možné vyhnúť sa komplikáciám či špekuláciám v procese prevodu vlastníckeho práva a tak v konečnom dôsledku aj ušetriť. Vyhodnotíme úskalia zmluvy a nevýhodné časti zmluvy, upozorníme klienta na potenciálne komplikácie, ktoré by mohli nastať. Je dôležité, aby klient vedel, čo ktoré ustanovenie znamená a predvídal ešte pred samotným podpisom zmluvy. V dnešnej dobe proces prevodu nehnuteľností zahŕňa tiež rôzne mechanizmy úhrady kúpnej ceny, ktoré je potrebné správne nastaviť, aby klient neprišiel o peniaze.

Poskytujeme i autorizáciu zmluvy o prevode nehnuteľností a zavkladovanie vlastníctva – „Autorizácia zmluvy “.