Bezdetné páry čoraz častejšie dnes využívajú možnosti osvojenia si dieťaťa – adopciu či iné formy náhradnej osobnej starostlivosti o dieťa. Naša advokátska kancelária poskytuje poradenstvo v procese rozhodovania o adopcii a poskytne právnu pomoc a zastúpenie v každej fáze tak, aby čo najviac odbremenila žiadateľa a uľahčila klientom tento pomerne byrokratický proces adopcie.

Kto sa môže stať adoptívnym rodičom a adoptovať dieťa:

  • manželia
  • jednotlivec (žena alebo muž)
  • manžel rodiča, manželka otca či manžel matky

Osoby žijúce v partnerskom vzťahu majú väčšiu šancu adoptovať si dieťa spoločne ako manželia. Zákon o rodine možnosť osvojenia osamelou osobou považuje za výnimočné riešenie a uprednostňuje osvojenie do úplnej rodiny, avšak adopcia dieťaťa jednou osobou nie je nemožná, ak je to v záujme maloletého dieťaťa. V prípadoch osvojenia dieťaťa jednou osobou súd podrobnejšie bude skúmať okolnosti.

Pomôžeme Vám posúdiť, akú šancu máte na to, aby ste si adoptovali dieťa a následne prevedieme celým procesom adopcie.

Fázy adopcie sú viaceré a pozostávajú z na seba nadväzujúcich krokov, s ktorými klientom pomôže naša advokátska kancelária a odbremení ich od „papierov“ s cieľom umožniť čo najlepšie sústredenie energie klientov do toho, o čo ide – do dieťaťa a budovania vzťahu so svojim budúcim adoptívnym dieťaťom.

adopcia osvojenie dietata pravnik