Máme bohaté skúsenosti so všetkými oblasťami rodinného práva a za sebou množstvo úspešných konaní, v rámci ktorých klienti oceňujú najmä osobný a ľudský prístup, transparentnú komunikáciu, zanietenosť pre vec.

V rámci výkonu praxe si kontinuálne budujeme odbornú úroveň a špecializáciu v tejto oblasti, sledujeme aktuálnu rozhodovaciu prax súdov na Slovensku, judikatúru Najvyššieho súdu SR ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva a Európskeho súdneho dvora. Odborná literatúra a dopĺňanie zručností účasťou na odborných seminároch a debatách je súčasťou našej firemnej kultúry, pretože našim cieľom je neustále zlepšovanie sa pre plnenie cieľov a hájenie záujmov klienta, a to najmä aj v prípadoch, keď ide o maloleté deti.

Vždy poskytujeme právne služby s odbornou starostlivosťou, podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Primeraným spôsobom a dôsledne využívame všetky právne prostriedky a uplatňujeme v záujme klienta všetko, čo podľa okolností prípadu považujeme za prospešné, klienta v rodinnoprávnych konaniach vždy poučíme o tom, aké má v konkrétnom prípade právne možnosti. Pritom dbáme na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb.

Pokojne nás kontaktujte či už hľadáte odpovede na čiastkové konkrétne otázky, alebo potrebujete usmerniť či nájsť možnosti riešenia svojej životnej situácie. V prípade záujmu zastrešíme Vaše potreby podľa individuálnych požiadaviek, vrátane zastúpenia pred súdnymi či inými orgánmi. Poskytujeme komplexné právne služby a poradenstvo vo všetkých otázkach rodinného práva, od základného právneho poradenstva až po zastupovanie v súdnom konaní, vrátane výkonu rozhodnutia. 

Pri hájení záujmov našich klientov a vo všetkých fázach súdnych konaní kladieme dôraz nielen na presvedčivú právnu argumentáciu, ale aj na individuálne okolnosti prípadu klienta osobitne dôležité v rodinnom práve.

V našej advokátskej kancelárii akceptujeme osobitosti každého jednotlivého rodinného prípadu.

Dobre vieme, že každý vzťah a každá rodina má svoje špecifiká a iné potreby a preto si klientov vždy pozorne vypočujeme, aby sme pri riešení ich životnej rodinnej situácie zohľadnili všetky dôležité okolnosti, ktoré budú mať vplyv na rozhodovanie súdu.

Súčasťou našich podaní na súd je judikatúra / súdne rozhodnutia v podobných veciach ako je prípad klienta. Robíme pravidelne prieskum najnovšej judikatúry v sledovaných oblastiach a v prípadoch našich klientov.

Ako malá advokátska kancelária rodinného typu prinášame klientom nespočetné výhody flexibilnosti, operatívnosti, individuálneho prístupu, osobnej komunikácie, osobného zastúpenia a poradenstva, priamej komunikácie, pri súčasnom dosahovaní tých najvyšších profesionálnych štandardov, ktoré neustále udržiavame a ďalej rozvíjame.

rodinne-pravo-advokat-bratislava