Máme bohaté skúsenosti so všetkými oblasťami rodinného práva a za sebou množstvo úspešných konaní, v rámci ktorých klienti oceňujú najmä osobný a ľudský prístup, transparentnú komunikáciu, zanietenosť pre vec.

Pokojne nás kontaktujte či už hľadáte odpovede na čiastkové konkrétne otázky, alebo potrebujete usmerniť či nájsť možnosti riešenia svojej životnej situácie. V prípade záujmu zastrešíme Vaše potreby podľa individuálnych požiadaviek, vrátane zastúpenia pred súdnymi či inými orgánmi. Poskytujeme komplexné právne služby a poradenstvo vo všetkých otázkach rodinného práva, od základného právneho poradenstva až po zastupovanie v súdnom konaní, vrátane výkonu rozhodnutia. 

Pri hájení záujmov našich klientov a vo všetkých fázach súdnych konaní kladieme dôraz nielen na presvedčivú právnu argumentáciu, ale aj na individuálne okolnosti prípadu klienta osobitne dôležité v rodinnom práve.

V našej advokátskej kancelárii akceptujeme osobitosti každého jednotlivého rodinného prípadu.

Dobre vieme, že každý vzťah a každá rodina má svoje špecifiká a iné potreby a preto si klientov vždy pozorne vypočujeme, aby sme pri riešení ich životnej rodinnej situácie zohľadnili všetky dôležité okolnosti, ktoré budú mať vplyv na rozhodovanie súdu.

V rámci výkonu praxe si kontinuálne budujeme odbornú úroveň a špecializáciu v tejto oblasti, sledujeme aktuálnu rozhodovaciu prax súdov na Slovensku, judikatúru Najvyššieho súdu SR ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva a Európskeho súdneho dvora. Súčasťou našich podaní na súd je judikatúra / súdne rozhodnutia v podobných veciach ako je prípad klienta. Odborná literatúra a dopĺňanie zručností účasťou na odborných seminároch a debatách je súčasťou našej firemnej kultúry, pretože našim cieľom je neustále zlepšovanie sa pre plnenie cieľov a hájenie záujmov klienta, a to najmä aj v prípadoch, keď ide o maloleté deti.

Ako malá advokátska kancelária rodinného typu prinášame klientom nespočetné výhody flexibilnosti, operatívnosti, individuálneho prístupu, osobnej komunikácie, osobného zastúpenia a poradenstva, priamej komunikácie, pri súčasnom dosahovaní tých najvyšších profesionálnych štandardov, ktoré neustále udržiavame a ďalej rozvíjame.

Objednajte si konzultáciu, cena služieb závisí aj od okolností prípadu, ktoré posudzujeme individuálne.

rodinne-pravo-advokat-bratislava