• rozvod – komplexné právne služby a zastupovanie v konaní
 • právne poradenstvo v rozvodoch a vyporiadaní majetku manželov
 • konzultácie v prípravnej fáze rozvodu
 • vypracovanie návrhu na rozvod
 • odvolanie voči rozsudku o rozvode
 • súhlasné vyhlásenie a iné podania v rozvodovom konaní
 • vypracovanie dohôd rodičov podľa zákona o rodine, najmä vypracovanie rodičovskej dohody o starostlivosti o dieťa
 • úprava rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
 • zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov
 • určenie výživného, zvýšenie výživného, zníženie výživného, vymáhanie výživného
 • zmena rozhodnutia o zverení maloletého dieťaťa po rozvode
 • úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
 • obmedzovanie rodiča v styku s dieťaťom
 • vyživovacia povinnosť medzi manželmi a príspevok na výživu rozvedeného manžela
 • vyporiadanie BSM – vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • ďalšie služby podľa špecifickej požiadavky klienta.

      ŠPECIALIZUJEME  SA  NA  RODINNÉ  PRÁVO  A  RODINNOPRÁVNE  KONANIA,  SLUŽBY  POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


Vďaka bohatým skúsenostiam s konaniami o rozvod dobre vieme, že rodina sa pri rozvode nachádza v zložitej a často psychicky náročnej situácii. Vždy sa snažíme pomôcť a uľahčiť klientom toto ťažké obdobie. Advokát je tu na to, aby rozvod prebehol hladko a rýchlo a zároveň právne záujmy klienta boli chránené teraz a aj do budúcnosti.

V ideálnom prípade rozvod môže prebehnúť veľmi rýchlo, rozviesť sa dá i na jedinom pojednávaní, ak manželia spolupracujú. Advokátske služby môžu vo výraznej miere prispieť i k priateľským, pokojným rozvodom. 

Situácia v rodine je špecifická najmä keď sa rozvádzajú manželia s maloletými deťmi, vtedy je obzvlášť dôležité brať ohľad na deti a v rámci konania riešiť i otázky spojené so starostlivosťou o maloleté deti. Snažíme sa prioritne o mimosúdnu rodičovskú dohodu o starostlivosti o deti, ak sú na to okolnosti a vôľa rodičov. Aj keď manželia neuzavrú rodičovskú dohodu, súd v rozsudku o rozvode povinne upraví výkon rodičovských práva a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode.

Na konzultácii s klientmi preberieme rodinnú situáciu a odporučíme konkrétny postup potrebný pre to, aby boli ich záujmy zabezpečené v maximálnej možnej miere. V rámci právneho poradenstva klientov zároveň poučíme aj o právnych otázkach (vyplývajúcich najmä zo Zákona o rodine), ktoré budú mať pre nich význam po rozvode.

Priebeh konania o rozvod má vplyv aj na budúce právne otázky manželov, preto je potrebné v tomto konaní nič nezanedbať.

Cena závisí od okolností prípadu, posudzujeme individuálne.

Neváhajte nás kontaktovať.

rozvodovy-pravnik-vyzivne-bratislava-rodinna-advokatka