• registrácia matričných udalostí – zápis narodenia, sobáša či úmrtia v zahraničí
 • podanie žiadosti o zápis do osobitnej matriky
 • zastúpenie pred osobitnou matrikou
 • vybavenie rodného listu dieťaťa
 • získanie slovenského sobášneho listu
 • získanie občianstva Slovenskej republiky, Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí
 • úradné preklady a apostily
 • rozvod s cudzincom na Slovensku
 • návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia o rozvode
 • zastúpenie v súvisiacich rodinnoprávnych konaniach
 • poradenstvo v rodinných vzťahoch s cudzincami, v prípade spoločného dieťaťa s cudzincom

      ŠPECIALIZUJEME  SA  NA  RODINNÉ  PRÁVO, RODINNOPRÁVNE  KONANIA  A  SÚVISIACE  SLUŽBY,  SLUŽBY  POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


Zastupujeme pred osobitnou matrikou, do ktorej sa zapisuje narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na

 1. území cudzieho štátu,
 2. zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
 3. lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky,
 4. území nepatriacom žiadnemu štátu.

Ak ste mali sobáš v cudzine alebo sa Vám narodilo v zahraničí dieťa, radi pre Vás  zariadime ich registráciu na Slovensku.

Našim klientom poskytneme plné zastúpenie pred osobitnou matrikou v prípade všetkých matričných udalostí ich života, ako aj života ich rodinných príslušníkov – zápisu narodenia dieťaťa v zahraničí, zápisu úmrtia v zahraničí, alebo uzavretie sobáša v zahraničí. Zabezpečíme tiež uznanie cudzieho rozsudku o rozvode manželstva.

Zabezpečujeme tiež úradné preklady dokumentov a tiež súvisiacu službu – osvedčenia formou  apostille na dokumentoch – zabezpečujeme apostily na cestovné pasy, občianske preukazy, výpis z registra trestov, pracovnú zmluvu a pod., apostilu rodného listu či apostilu sobášneho listu pre potreby použitia v zahraničí.

Poskytujeme konzultácie a všetky právne služby v súvislosti s (osobitnou) matrikou.

zastupovanie pred osobitnou matrikou