Podiel na nehnuteľnosti a vyporiadanie spoluvlastníctva

Jedna a tá istá nehnuteľnosť môže byť v spoluvlastníctve viacerých osôb. Nie všetci spoluvlastníci však túto nehnuteľnosť ale aj reálne užívajú. Najčastejšie v rámci dedičského konania pripadne podiel na dome alebo byte dedičovi,…

Continue ReadingPodiel na nehnuteľnosti a vyporiadanie spoluvlastníctva