Podnikanie cudzincov na Slovensku: cudzinec ako spoločník či konateľ s.r.o.

Cudzinec môže byť spoločníkom v slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným aj keď nemá udelený pobyt na Slovensku. Na to, aby bol cudzinec aj konateľom, potrebuje povolenie na pobyt.

Continue ReadingPodnikanie cudzincov na Slovensku: cudzinec ako spoločník či konateľ s.r.o.

Úmrtie živnostníka a dedičské konanie

PORADŇA: V prípade úmrtia živnostníka, dedičia musia do 1 mesiaca od úmrtia podnikateľa oznámiť pokračovanie v živnosti, inak živnostenské oprávnenie zanikne. Pokračovať v živnosti môžu aj maloleté deti, ich zákonný zástupca musí ale ustanoviť zodpovedného zástupcu.

Continue ReadingÚmrtie živnostníka a dedičské konanie