Podnikanie cudzincov na Slovensku: cudzinec ako spoločník či konateľ s.r.o.

Cudzinec môže byť spoločníkom v slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným aj keď nemá udelený pobyt na Slovensku. Na to, aby bol cudzinec aj konateľom, potrebuje povolenie na pobyt.

Continue ReadingPodnikanie cudzincov na Slovensku: cudzinec ako spoločník či konateľ s.r.o.