Úmrtie živnostníka a dedičské konanie

PORADŇA: V prípade úmrtia živnostníka, dedičia musia do 1 mesiaca od úmrtia podnikateľa oznámiť pokračovanie v živnosti, inak živnostenské oprávnenie zanikne. Pokračovať v živnosti môžu aj maloleté deti, ich zákonný zástupca musí ale ustanoviť zodpovedného zástupcu.

Continue ReadingÚmrtie živnostníka a dedičské konanie

Otcovská dovolenka a Zákonník práce

Od 01.11.2022 otcovia budú môcť čerpať tzv. otcovskú dovolenku - v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa. Prekážkou tohto nároku nebude poberanie materského alebo rodičovského príspevku matkou dieťaťa. Obaja rodičia takto budú môcť byť doma s novorodencom.

Continue ReadingOtcovská dovolenka a Zákonník práce

Rodič nerešpektuje súdne rozhodnutie o maloletých deťoch

PORADŇA: Ak rodič dobrovoľne neplní povinnosť určenú súdnym rozhodnutím, napr. neodovzdá maloleté dieťa, možno podať návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia. Súdny výkon rozhodnutia sa uskutoční a povinnému rodičovi hrozia aj ďalšie sankcie.

Continue ReadingRodič nerešpektuje súdne rozhodnutie o maloletých deťoch

Medzinárodný rozvod a spoločná žiadosť o rozvod manželstva

PORADŇA: Ak sa manželia - príslušníci rôznych štátov chcú rozviesť na Slovensku, v prvom rade musí byť založená príslušnosť slovenského súdu. Návrh na rozvod manželstva podáva jeden z dvojice.

Continue ReadingMedzinárodný rozvod a spoločná žiadosť o rozvod manželstva

Obmedzenie svojprávnosti alkoholika a konanie o spôsobilosti

Osobe, ktorá trpí vážnou duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná alebo alkoholikovi nadmerne požívajúcemu alkoholické nápoje, iné omamné látky či drogy možno na návrh obmedziť spôsobilosť na právne úkony. V praxi súdy obmedzujú svojprávnosť ťažkých alkoholikov, schizofrenikov či iných duševne chorých osôb.

Continue ReadingObmedzenie svojprávnosti alkoholika a konanie o spôsobilosti