Úmrtie živnostníka a dedičské konanie

PORADŇA: V prípade úmrtia živnostníka, dedičia musia do 1 mesiaca od úmrtia podnikateľa oznámiť pokračovanie v živnosti, inak živnostenské oprávnenie zanikne. Pokračovať v živnosti môžu aj maloleté deti, ich zákonný zástupca musí ale ustanoviť zodpovedného zástupcu.

Continue ReadingÚmrtie živnostníka a dedičské konanie

Otcovská dovolenka a Zákonník práce

Od 01.11.2022 otcovia budú môcť čerpať tzv. otcovskú dovolenku - v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa. Prekážkou tohto nároku nebude poberanie materského alebo rodičovského príspevku matkou dieťaťa. Obaja rodičia takto budú môcť byť doma s novorodencom.

Continue ReadingOtcovská dovolenka a Zákonník práce

Rodič nerešpektuje súdne rozhodnutie o maloletých deťoch

PORADŇA: Ak rodič dobrovoľne neplní povinnosť určenú súdnym rozhodnutím, napr. neodovzdá maloleté dieťa, možno podať návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia. Súdny výkon rozhodnutia sa uskutoční a povinnému rodičovi hrozia aj ďalšie sankcie.

Continue ReadingRodič nerešpektuje súdne rozhodnutie o maloletých deťoch

Medzinárodný rozvod a spoločná žiadosť o rozvod manželstva

PORADŇA: Ak sa manželia - príslušníci rôznych štátov chcú rozviesť na Slovensku, v prvom rade musí byť založená príslušnosť slovenského súdu. Návrh na rozvod manželstva podáva jeden z dvojice.

Continue ReadingMedzinárodný rozvod a spoločná žiadosť o rozvod manželstva