• právne poradenstvo a konzultácie v zmluvnom práve
 • konzultácie vo všetkých fázach kontraktačného procesu
 • tvorba zmluvy – vypracovanie návrhu zmluvy
 • úpravy textu zmluvy – kontrola a pripomienkovanie zmlúv – upozornenie na riziká
 • dvojjazyčné vyhotovenia zmlúv
 • zapracovanie zmien do zmluvy
 • ochrana pred rizikami
 • analýzy možností úprav v zmluve
 • kontrola zmluvy o prevode nehnuteľnosti
 • kúpne a darovacie zmluvy
 • nájomné zmluvy – poradenstvo a tipy
 • pôžičky a úvery – revízia a konzultácie v procese
 • elektronická kontrola zmluvy
 • ďalšie služby podľa požiadaviek klientov

OSOBITNE SA ŠPECIALIZUJEME NA ZMLUVNÉ PRÁVO. VYPRACUJEME A SPRIPOMINKUJEME VŠETKY TYPY ZMLÚV MEDZI FYZICKÝMI OSOBAMI I OBCHODNOPRÁVNE ZMLUVY, A TO PODĽA ŠPECIFICKÝCH POŽIADAVIEK A ZÁUJMOV KLIENTA  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


 

Klienti v oblasti zmluvného práva najčastejšie požadujú dva druhy služieb – spísanie novej zmluvy alebo kontrolu už spísanej zmluvy – resp. návrhu zmluvy, ktorú predložila druhá strana a klienti ju chcú dať skontrolovať advokátovi predtým, ako ju podpíšu.

Poskytujeme obe tieto služby:

 1. vyhotovenie zmluvy – vypracovanie zmluvného dokumentu podľa požiadaviek, aj
 2. revíziu zmluvy – korekciu zmluvy, ktorá bola klientovi predložená druhou zmluvnou stranou.

Ten kto zmluvu spísal (hoci aj využil advokátske služby vypracovania zmluvy), vždy prihliada najmä na svoje záujmy a zmluva je vypracovaná v jeho prospech. Nie je potrebné prijať návrh, ktorý druhá strana predloží. Každý by si mal skontrolovať návrh zmluvy a v prípade, že s niečím nesúhlasí, alebo chce zmeniť, v následnom rokovaní o zmluve je možné upraviť znenie zmluvy a vylepšiť znenie zmluvy vo svoj prospech.     

Advokátka JUDr. Kosnáčová ako odborníčka osobne zmluvu posúdi, skontroluje potrebné náležitosti a uvedie pripomienky, komentáre a návrhy, ktoré klienta chránia a minimalizujú jeho riziko v zmluvných vzťahoch. Špecifikujeme nejasné časti zmluvy a vypracujeme prípadne alternatívy, ktoré je možné zakomponovať do zmluvy.

Preveríme zmluvu z právneho hľadiska, vyhodnotíme úskalia zmluvy a nevýhodné časti zmluvy, upozorníme klienta na potenciálne problémy či komplikácie, ktoré by mohli nastať. Je dôležité, aby klient vedel, čo ktoré ustanovenie znamená a predvídal ešte pred samotným podpisom zmluvy prípadne následky zmluvy.

Pomôžeme vyrovnať nerovnováhu v právach a povinnostiach oboch strán a zabezpečiť, aby ste nepodpísali zmluvu, ktorá je pre Vás nevýhodná. Predchádzate tak riziku uzatvorenia nevýhodnej alebo neplatnej zmluvy.

V prípade potreby radi zastúpime klientov i v rokovaniach s protistranou.

Zmluvy vyhotovujeme a pripomienkujeme v slovenskom aj anglickom jazyku. Advokátka JUDr. Kosnáčová úspešne zložila štátnu skúšku pre prekladateľov a prax v právnickej angličtine nadobúdala i priamo v zahraničí.

Nechajte si skontrolovať Vašu zmluvu našou advokátskou kanceláriou. Po zadaní požiadavky Vám zašleme cenovú ponuku a rozhodnete sa sami.

Snažíme sa vždy minimalizovať čas a náklady klientov v tomto procese.

Súvisiace články: