• právne poradenstvo v zmluvnom práve
 • konzultácie v oblasti kontraktov
 • konzultácie vo všetkých fázach kontraktačného procesu
 • tvorba zmluvy – vypracovanie návrhu zmluvy
 • úpravy textu zmluvy – kontrola a pripomienkovanie zmlúv
 • vypracovanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti
 • kúpa a darovanie
 • nájomné zmluvy – poradenstvo a tipy
 • pôžičky a úvery – kontrola a konzultácie v procese
 • elektronický návrh zmluvy a vklad do katastra
 • ďalšie služby podľa požiadaviek klientov

      OSOBITNE SA ŠPECIALIZUJEME NA ZMLUVNÉ PRÁVO A VYPRACUJEME VŠETKY TYPY ZMLÚV MEDZI FYZICKÝMI OSOBAMI I OBCHODNOPRÁVNE ZMLUVY NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


 

V našej advokátskej kancelárii vyhotovujeme a pripomienkujeme všetky typy zmlúv podľa občianskeho zákonníka, obchodného zákonníka, ako aj zmluvy podľa autorského zákona či iných osobitných zákonov. Vypracujeme zmluvy podľa špecifických požiadaviek klienta, vrátane zmlúv, ktoré kombinujú viaceré typy zmlúv, alebo ktoré nespadajú pod žiaden zmluvný typ, avšak vyhovujú presne potrebám klienta – nepomenované zmluvy, zmluvy o spolupráci a pod.

 • kúpna zmluva
 • darovacia zmluva
 • zmluva o dielo
 • nájomná zmluva
 • podnájomná zmluva
 • mandátna zmluva
 • zmluva o pôžičke
 • zmluva o úschove
 • zmluva o preprave
 • sprostredkovateľská zmluva
 • licenčná zmluva
 • zmluva o zriadení vecného bremena
 • zmluva o spolupráci
 • nájom nebytových priestorov
 • právo spätnej kúpy, predkupné právo, výhrada vlastníctva
 • ďalšie zmluvy, vrátane nepomenovaných zmlúv (tzv. inominátne zmluvy)

Zmluvy tvoríme podľa špecifických požiadaviek a záujmov klienta, a to aj v anglickom jazyku.

Každý z nás vstupuje do zmluvných vzťahov takmer denno-denne bez toho, aby venoval pozornosť detailom – pri nákupoch, objednaní jedla, taxíka, pri kúpe cestovných lístkov alebo vstupeniek, zapísaní sa do klubu, knižnice, otvorení si účtu v banke, pri návštevách lekára, či využití služieb kaderníka, maséra či mobilného operátora, prenajatí bytu a podobne. 

V mnohých životných situáciách sa oplatí využiť služby advokáta, najmä keď ide o dlhodobý zmluvný vzťah, obchodné záväzky alebo o situácie spojené s nehnuteľnosťami či väčšie investície. 

Kvalitná zmluva je potrebná práve pre budúcnosť.

Klientom poradíme, ako svoje vzťahy s druhou zmluvnou stranou môžu zmluvne upraviť a pripravíme návrh zmluvy, ktorý bude nielen odborne spísaný – kvalifikovaný návrh zmluvy, ale ktorý obozretne rieši detaily dohody s druhou stranou a tiež klientov bude chrániť pre najrôznejšími rizikami.