Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

Pri výpovedi je veľmi dôležité rozlišovať, či ju dáva zamestnávateľ alebo zamestnanec. Zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce totiž poskytuje zamestnancom zvýšenú ochranu, pretože sú tzv. slabšou stranou pracovnoprávneho vzťahu.

Zákon zamestnancom upravuje priaznivejšie a jednoduchšie podmienky ukončenia pracovného pomeru. Na druhej strane, zamestnávateľ sa nesmie odchýliť od zákonom stanovených ustanovení, inak mu hrozí neplatnosť podanej výpovede.

V oblasti pracovného práva, vrátane problematiky ukončenia pracovného pomeru, poskytujeme konzultácie zamestnávateľom, odborovým orgánom aj zamestnancom, poskytujeme právne rady a právne služby k jednotlivým inštitútom pracovného práva:

 • vypracovanie a posúdenie pracovnej zmluvy
 • vypracovanie všetkých typov pracovnoprávnych dokumentov
 • výpoveď z pracovného pomeru – poradenstvo a analýza možností
 • okamžité skončenie pracovného pomeru
 • výpoveď z pracovného pomeru
 • skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 • skončenie pracovného pometu tehotnej ženy
 • dohoda o skončení pracovného pomeru
 • skončenie pracovného pomeru s členom odborového orgánu
 • tehotenstvo a rodičovstvo
 • pracovnoprávne spory
 • neplatnosť skončenia pracovného pomeru
 • odstupné a odchodné
 • kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 • poradenstvo v pracovnom práve
 • online konzultácie v pracovnom práve
 • osobitné právne služby podľa požiadaviek klienta