Robíme právne analýzy ku všetkých otázkam týkajúcich sa súdnych konaní. Právna analýza je najčastejšie akýmsi predstupňom v procese súdneho vymáhania právneho nároku, pomôže klientovi zorientovať sa v právnej problematike a rozhodnúť sa či uplatní svoj nárok na súde. 

Iba ak je nárok oprávnený, možno očakávať ÚSPECH  V SPORE.

Keď sa klient rozhodne pre podanie žaloby na súd poskytneme poučenie o procesnoprávnych záležitostiach, o odhadovanom čase a nákladoch riešenia sporu, aby mal všetky potrebné informácie týkajúce sa konania. Klienta poučíme o priebehu konania a ozrejmíme súvislosti, vyjasníme sporné otázky v ich právnej veci, následne spoločne vyhodnotíme dôkaznú situáciu a pripravíme stratégiu vedenia sporu. Úlohou advokáta v sporoch je svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využiť všetky právne prostriedky a uplatniť v záujme klienta všetko, čo považuje v konkrétnom prípade za prospešné.

V našej advokátskej kancelárii pritom vždy dbáme na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb. Podľa potrieb klienta a jeho požiadaviek prispôsobujeme i stratégiu v konaní. Po celý čas priebehu súdneho konania sme oporou klientovi, pozorne počúvame potreby a vnímame ciele klienta, pričom v súdnom či inom konaní konáme vždy v jeho záujme.

Vo všetkých fázach konania kladieme dôraz najmä na presvedčivú PRÁVNU ARGUMENTÁCIU. Riadime sa heslom „ľudskou rečou voči klientom, právnou argumentáciou voči orgánom.“

Súčasťou našich podaní na súd je judikatúra / súdne rozhodnutia v podobných veciach ako je prípad klienta. Robíme pravidelne prieskum najnovšej judikatúry v sledovaných oblastiach a v prípadoch našich klientov.

Bez ohľadu na to, či si želáte hĺbkovú analýzu konkrétneho špecifického problému, alebo len základné posúdenie podstatných otázok, obráťte sa na nás a po zadaní požiadavky Vám uvedieme CENOVÚ PONUKU na mieru Vašej požiadavke.