Ako podať návrh na platobný rozkaz – upomínacie konanie

Ak Vám neuhradili faktúru alebo nevrátili pôžičku, vďaka platobnému rozkazu môžete získať svoje peniaze naspäť. Platobný rozkaz je druhom súdneho rozhodnutia, ktorým súd uloží dlžníkovi uhradiť splatnú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a uhradiť trovy konania.

Continue ReadingAko podať návrh na platobný rozkaz – upomínacie konanie