Rodič nerešpektuje súdne rozhodnutie o maloletých deťoch

PORADŇA: Ak rodič dobrovoľne neplní povinnosť určenú súdnym rozhodnutím, napr. neodovzdá maloleté dieťa, možno podať návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia. Súdny výkon rozhodnutia sa uskutoční a povinnému rodičovi hrozia aj ďalšie sankcie.

Continue ReadingRodič nerešpektuje súdne rozhodnutie o maloletých deťoch

Medzinárodný rozvod a spoločná žiadosť o rozvod manželstva

PORADŇA: Ak sa manželia - príslušníci rôznych štátov chcú rozviesť na Slovensku, v prvom rade musí byť založená príslušnosť slovenského súdu. Návrh na rozvod manželstva podáva jeden z dvojice.

Continue ReadingMedzinárodný rozvod a spoločná žiadosť o rozvod manželstva

Obmedzenie svojprávnosti alkoholika a konanie o spôsobilosti

Osobe, ktorá trpí vážnou duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná alebo alkoholikovi nadmerne požívajúcemu alkoholické nápoje, iné omamné látky či drogy možno na návrh obmedziť spôsobilosť na právne úkony. V praxi súdy obmedzujú svojprávnosť ťažkých alkoholikov, schizofrenikov či iných duševne chorých osôb.

Continue ReadingObmedzenie svojprávnosti alkoholika a konanie o spôsobilosti

Ako podať návrh na platobný rozkaz – upomínacie konanie

Ak Vám neuhradili faktúru alebo nevrátili pôžičku, vďaka platobnému rozkazu môžete získať svoje peniaze naspäť. Platobný rozkaz je druhom súdneho rozhodnutia, ktorým súd uloží dlžníkovi uhradiť splatnú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a uhradiť trovy konania.

Continue ReadingAko podať návrh na platobný rozkaz – upomínacie konanie