Otcovská dovolenka a Zákonník práce

Od 01.11.2022 otcovia budú môcť čerpať tzv. otcovskú dovolenku - v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa. Prekážkou tohto nároku nebude poberanie materského alebo rodičovského príspevku matkou dieťaťa. Obaja rodičia takto budú môcť byť doma s novorodencom.

Continue ReadingOtcovská dovolenka a Zákonník práce

Medzinárodný rozvod a spoločná žiadosť o rozvod manželstva

PORADŇA: Ak sa manželia - príslušníci rôznych štátov chcú rozviesť na Slovensku, v prvom rade musí byť založená príslušnosť slovenského súdu. Návrh na rozvod manželstva podáva jeden z dvojice.

Continue ReadingMedzinárodný rozvod a spoločná žiadosť o rozvod manželstva

Ako podať návrh na platobný rozkaz – upomínacie konanie

Ak Vám neuhradili faktúru alebo nevrátili pôžičku, vďaka platobnému rozkazu môžete získať svoje peniaze naspäť. Platobný rozkaz je druhom súdneho rozhodnutia, ktorým súd uloží dlžníkovi uhradiť splatnú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a uhradiť trovy konania.

Continue ReadingAko podať návrh na platobný rozkaz – upomínacie konanie