Pracovný pomer je možné skončiť viacerými spôsobmi, a to buď dohodou, okamžitým skončením pracovného pomeru (tzv. hodinová výpoveď), skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe alebo výpoveďou. Pre všetky predmetné formy sú stanovené osobitné podmienky platnosti.

Pri ukončení pracovného pomeru je veľmi dôležité rozlišovať, či je to zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca. Zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce totiž poskytuje zamestnancom zvýšenú ochranu, pretože sú tzv. slabšou stranou pracovného vzťahu.

Zákon zamestnancom upravuje priaznivejšie a jednoduchšie podmienky ukončenia pracovného pomeru. Na druhej strane, zamestnávateľ sa nesmie odchýliť od zákonom stanovených ustanovení, inak mu hrozí neplatnosť podanej výpovede, okamžitého skončenia pracovného pomeru, skončenia v skúšobnej dobe alebo aj dohody o skončení pracovného pomeru.

Neplatne skončiť pracovný pomer, keď nebudú dodržané všetky zákonom požadované náležitosti, môže ako zamestnanec, tak aj zamestnávateľ. Druhá strana si potom môže uplatniť nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru.

Pozor, neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

V oblasti pracovného práva, vrátane problematiky ukončenia pracovného pomeru, poskytujeme konzultácie zamestnávateľom, odborovým orgánom aj zamestnancom, poskytujeme právne rady a právne služby k jednotlivým inštitútom pracovného práva:

 • vypracovanie všetkých typov pracovnoprávnych dokumentov
 • ukončenie pracovného pomeru – poradenstvo a analýza možností
 • výpoveď z pracovného pomeru 
 • okamžité skončenie pracovného pomeru
 • výpoveď z pracovného pomeru
 • skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 • skončenie pracovného pomeru tehotnej ženy
 • dohoda o skončení pracovného pomeru
 • skončenie pracovného pomeru s členom odborového orgánu
 • pracovnoprávne spory a zastupovanie v súdnom konaní
 • vypracovanie žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
 • kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 • poradenstvo v pracovnom práve
 • online konzultácie v pracovnom práve
 • osobitné právne služby podľa požiadaviek klienta

Pokojne nás kontaktujte či už hľadáte odpovede na čiastkové konkrétne otázky, alebo potrebujete usmerniť či nájsť možnosti riešenia svojej životnej situácie. V prípade záujmu zastrešíme Vaše potreby podľa individuálnych požiadaviek, vrátane zastúpenia pred súdnymi či inými orgánmi.

Po zadaní požiadavky / Vašej otázky Vám zašleme CENOVÚ PONUKU a rozhodnete sa sami.