• konzultácie a poradenstvo v oblasti cezhraničného vymáhania pohľadávok
  • mimosúdne vymáhanie zahraničných pohľadávok
  • podanie návrhu na európsky platobný rozkaz
  • príprava dokumentácie v súvislosti so zabezpečením vymožiteľnosti pohľadávok klienta
  • zastúpenie v konaní o európskom platobnom rozkaze
  • zastúpenie v konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu
  • analýza nárokov klientov a ich vymožiteľnosti
  • vymáhanie pohľadávok v rámci Európskej únie
  • uznanie zahraničných súdnych rozhodnutí na Slovensku

     PRÁVNE  SLUŽBY  V  OBLASTI  VYMÁHANIA POHĽADÁVOK  POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


V posledných rokoch sa stále častejšie stretávame s cezhraničným vymáhaním pohľadávok, najmä prostredníctvom konania o európskym platobnom rozkaze. V prípade potreby zanalyzujeme právnu situáciu klienta, vyhodnotíme najvhodnejší postup ohľadne vymoženia pohľadávky, poučíme klienta o tom, ktoré doklady bude potrebné predložiť, koľko bude celý proces trvať a koľko to bude stáť.

Zastupovanie klienta pri vymáhaní pohľadávok môže prebehnúť rýchlo a jednoducho, postačí jedna osobná návšteva, alebo niekedy aj bez potreby osobnej prítomnosti klienta u nás v advokátskej kancelárii, pretože komunikujeme plne aj elektronicky a poskytujeme právne služby on-line (Skype, Viber, WhatsApp, inou formou online kontaktu) a tiež telefonicky.

Klientom chceme vždy celý proces čo najviac zjednodušiť, všetku prácu odvedieme my. Po obdržaní potrebných podkladov proces vymáhania začne bezodkladne.

V našej advokátskej kancelárii komunikujeme viacerými jazykmi, teda predžalobná výzva nebude problém. V prípade potreby iného jazyka využijeme prekladateľské služby.

vymahanie pohladavky dlhu zaloba advokat bratislava