Ako vystúpiť zo spoločnosti po zdedení obchodného podielu

Otázka z poradne: Po smrti otca som zdedil jeho obchodný podiel v autoservise (s.r.o.). Jeho kolegovia z fachu – spoločníci si sami opravujú autá pre klientov. Ja mám však vlastnú firmu v inom obore a nemám záujem pridať sa k ich podnikaniu. Oni o tom vedia a súhlasia, že ukončím účasť v spoločnosti. Ako mám vystúpiť zo spoločnosti?

Naša odpoveď: Zdedením obchodného podielu ste sa zo zákona stali spoločníkom. Vo všeobecnosti platí, že spoločník nemôže vystúpiť zo spoločnosti len tak, sám svojim úkonom. Spoločníka možno zo spoločnosti buď vylúčiť, alebo on sám sa môže domáhať na súde, aby súd tzv. ukončil jeho účasť v spoločnosti.

Zákon pamätá na prípady dedenia obchodného podielu a platí, že ak dedič nie je jediným spoločníkom, môže sa „domáhať zrušenia svojej účasti súdom, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby bol spoločníkom“.

Vo Vašom prípade sa môžete domáhať návrhom na súd zrušenia svojej účasti v spoločnosti a odôvodníte svoj návrh tým, že poukážete na svoje okolnosti – že sám podnikáte v inom odvetví, nie ste vyučený automechanik, ani inak sa nemôžete podieľať na podnikaní autoservisu, pretože svoj čas venujete svojmu vlastnému podnikaniu a pod. Iné dôvody môžu byť napríklad závažné zdravotné či osobné problémy neumožňujúce zúčastňovať na podnikaní, či objektívne okolnosti ako bývanie v inom mieste či pracovné povinnosti.

Súd bude skúmať, či od dediča možno alebo nemožno spravodlivo požadovať, aby bol spoločníkom, avšak v prípadoch ako je Váš nebude problém s odôvodnením návrhu a preukázaním okolností.

Váš obchodný podiel si potom podelia ostatní spoločníci, resp. s ním naložia podľa zákona.

Pamätajte na to, že Vám ako spoločníkovi samozrejme prináleží tzv. vyrovnací podiel.

Pridaj komentár