Doplnenie údajov do obchodného registra 2022

Štatutári, pozor na pokutu až do výšky 3310 € za to, že spoločnosť nemá doplnené údaje v obchodnom registri.


doplnenie údajov do obchodného registra

Tieto farebné značky v obchodnom registri rozlišujú, či má daná spoločnosť splnenú svoju zákonnú povinnosť zápisu dátumu narodenia a rodného čísla alebo iného identifikačného údaju (napr. ak rodné číslo nie je pridelené, ide o cudzinca) pri zákonom ustanovených osobách v obchodnom registri.

doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra

Zelený znak potvrdzuje, že údaje sú doplnené, naopak, červený znak je výstrahou, že podnikatelia musia identifikačné údaje do registra doplniť, a to najneskôr do 30.09.2022. Pozor, hrozí pokuta za nedodržanie tejto lehoty na splnenie povinnosti doplnenia údajov. Návrh na doplnenie údajov do registra je oslobodený od súdneho poplatku. Ponáhľajte sa a ak si nie ste istí, pokojne nás kontaktujte. Naša advokátska kancelária Vám túto záležitosť rada vyrieši.  

Najneskôr do 30. septembra 2022 musí každá obchodná spoločnosť doplniť identifikačné údaje (rodné čísla alebo čísla občianskych preukazov či pasov) o týchto zákonom ustanovených osobách:

  • konateľ, člen predstavenstva, akýkoľvek iný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
  • spoločník, jediný akcionár a.s.,
  • prokurista,
  • člen dozornej rady,
  • vedúci organizačnej zložky podniku, vedúci podniku zahraničnej právnickej osoby, vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby,
  • likvidátor,
  • správca na výkon nútenej správy.

Doplnenie údajov Ministerstvo spravodlivosti SR v prípadoch mnohých spoločností urobilo  automaticky do 31.05.2022, ak malo za nepochybne preukázané potrebné údaje. V takom prípade príslušný registrový súd zaslal dotyčnej zapísanej obchodnej spoločnosti do elektronickej schránky oznámenie o automatizovanom doplnení identifikačných údajov spolu s výpisom spoločnosti z obchodného registra.

Ak ste ešte nedoplnili údaje sami alebo neregistrovali iné zmeny do obchodného registra v poslednom období (a spolu so zmenami nedoplnili potrebné údaje) a neprišlo Vám do elektronickej schránky do 31. mája 2022 oznámenie o automatizovanom doplnení údajov, potom odporúčame skontrolovať si na stránke www.orsr.sk vykazované údaje. Pokiaľ stále svieti na stránke www.orsr.sk pri subjekte zobrazená ikonka dokumentu s červeným krížikom, bude potrebné vykonať doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra – elektronickým formulárom označeným ako návrh na zápis zmeny zapísaných údajov. Pravdaže môžete kontaktovať našu kanceláriu, radi Vám návrh do obchodného registra podáme. Ak si nie ste istí, pokojne sa nás opýtajte.

Pravdaže nás môžete kontaktovať – radi Vám to vybavíme komplet.

Ak si želáte doplnenie údajov, kontaktujte nás, uveďte nám svoje IČO alebo obchodné meno, následne Vám pošleme plnomocenstvo na tento úkon a vyžiadame konkrétnu kópiu dokladu/dokladov, ktorý bude potrebný na podanie do obchodného registra.

Budeme Vás o všetkom informovať, najmä o uskutočnenom doplnení údajov.

Pridaj komentár