Podnikanie cudzincov na Slovensku: cudzinec ako spoločník či konateľ s.r.o.

Cudzinec môže byť spoločníkom v slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným aj keď nemá udelený pobyt na Slovensku. Na to, aby bol cudzinec aj konateľom, potrebuje povolenie na pobyt.

Continue ReadingPodnikanie cudzincov na Slovensku: cudzinec ako spoločník či konateľ s.r.o.

Úmrtie živnostníka a dedičské konanie

PORADŇA: V prípade úmrtia živnostníka, dedičia musia do 1 mesiaca od úmrtia podnikateľa oznámiť pokračovanie v živnosti, inak živnostenské oprávnenie zanikne. Pokračovať v živnosti môžu aj maloleté deti, ich zákonný zástupca musí ale ustanoviť zodpovedného zástupcu.

Continue ReadingÚmrtie živnostníka a dedičské konanie

Pôžička – Zmluva o pôžičke a riziká pre veriteľa

Zmluva o pôžičke prináša rôzne riziká pre veriteľa, ktorý musí v súdnom spore preukázať rozhodujúce skutočnosti - najmä skutočné odovzdanie peňazí. Problémom môže byť najmä ústna zmluva o pôžičke alebo neurčený čas splatnosti pôžičky. Zhrnutie právnych aspektov a rozhodovacej praxe súdov SR nájdete v našom článku.

Continue ReadingPôžička – Zmluva o pôžičke a riziká pre veriteľa

Založenie živnosti – ako získať oprávnenie na podnikanie

Začiatok podnikania je spojený s rozhodovaním sa pre vhodnú právnu formu podnikania – osoba môže podnikať najčastejšie ako živnostník alebo si založí obchodnú spoločnosť. Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo…

Continue ReadingZaloženie živnosti – ako získať oprávnenie na podnikanie