Na liste vlastníctva je stále zapísaný bývalý majiteľ

Otázka z poradne: Moji rodičia pred rokmi kúpili pozemky, na ktorých neskôr chceli stavať. Po rokoch sa situácia zmenila a stavať budeme my s manželom. Od rodičov chceme odkúpiť pozemky, no zistili sme, že v katastri je duplicitne zapísané vlastníctvo k pozemku, ktorý rodičia kúpili, na liste vlastníctva stále figuruje bývalý majiteľ. Čo máme robiť?

Odpoveď advokáta:

Platí tzv. hodnovernosť údajov z katastra, čo znamená že údaje katastra sú pravdivé, kým sa nepreukáže opak. Nemusíte sa obávať o svoje vlastníctvo, resp. vlastníctvo vašich rodičov. Ich vlastnícke právo bolo platne zapísané, akurát treba vyriešiť výmaz bývalých vlastníkov z listu vlastníctva, pretože inak pozemok nebude možné ďalej previesť. 

Vo vašom prípade môžete kontaktovať bývalého majiteľa a s ním sa dohodnúť na odstránení tohto údaja z katastra nehnuteľností. Dohodou je možné odstránení duplicitné vlastníctvo. Dohoda musí byť písomná a spĺňať požiadavky zákona o katastri nehnuteľností. Túto dohodu následne priložte k Návrhu na vklad vlastníckeho práva do Katastra nehnuteľností.

Ak bývalý majiteľ nebude chcieť spolupracovať, môžete podať Žalobu o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Aj v tomto konaní sa stále môžu Vaši rodičia s bývalým majiteľom pozemkov dohodnúť a súd schváli zmier, čím sa konanie urýchli.

Tip: Môžeme Vám s danou záležitosťou pomôcť, kompletne ju s bývalým majiteľom vydiskutovať a následne vybaviť až po správny zápis v katastri. Kontaktujte nás krátkou správou.

Pridaj komentár