Okamžité skončenie pracovného pomeru

Okamžité skončenie pracovného pomeru je možné iba zo zákonom stanovených dôvodov. Zákonník práce umožňuje okamžite ukončiť pracovný pomer obom stranám - zamestnancom aj zamestnávateľom, každej strane z určitých konkrétnych dôvodov.

Continue ReadingOkamžité skončenie pracovného pomeru