Výpoveď v skúšobnej dobe a tehotná zamestnankyňa

Otázka z poradne: Zamestnávateľ mi oznámil, že ma už nepotrebuje, a to vzhľadom na pokles výroby a odberateľov. Som v skúšobnej dobe, avšak som zároveň tehotná. Počula som, že zamestnávateľ nemôže vyhodiť tehotnú zamestnankyňu. Musím svojmu zamestnávateľovi oznámiť tehotenstvo nejakou konkrétnou formou?

Odpoveď advokáta:

Vo všeobecnosti platí, že v skúšobnej dobe možno skončiť pracovný pomer z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu (až na výnimky, akou je napr. tehotná žena). Skutočnosť, že ste ešte v skúšobnej dobe je teda výhodou pre zamestnávateľa, pretože v bežnom prípade nemusí uvádzať dôvody skončenia pracovného pomeru so zamestnancom.

Je však všeobecne známe, že tehotné ženy majú akési privilegované postavenie v pracovnoprávnych vzťahoch a zákonník práce ich skutočne na mnohých miestach stále viac chráni, ako napríklad aj v prípade skončenia pracovného pomeru. 

Problémom vo Vašom prípade môže byť časový okamih doručenia výpovede – či Vám zamestnávateľ doručil výpoveď až po tom, čo ste mu tehotenstvo kvalifikovane oznámili, alebo skôr.    

Podľa ust. § 40 ods. 6 zákonníka práce platí, že „tehotná zamestnankyňa na účely tohto zákona je zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie.“ To je aj požadovaná forma oznámenia tehotenstva zamestnávateľovi –  tehotenstvo treba oznámiť zamestnávateľovi písomnou formou a predložiť o tom lekárske  potvrdenie.

Do momentu predloženia písomného lekárskeho potvrdenia o tehotenstve sa zamestnankyňa  nepovažuje za tehotnú v zmysle zákonníka práce. Ak ste ešte písomne neinformovali zamestnávateľa o tehotenstve a nepredložili potvrdenie, zamestnávateľ Vám mohol v skúšobnej dobre doručiť výpoveď skôr ako ste voči nemu mohli byť považovaná za „tehotnú zamestnankyňu“ a výpoveď bude z tohto hľadiska platná. 

Ak ste zamestnávateľovi už oznámili svoje tehotenstvo, potom platí nasledovné: „Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou … len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom …, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.“

neplatnosti skončenia pracovného pomeru a pracovnoprávnym sporom si môžete pozrieť na našom blogu samostatné články.

Pre úplnosť uvádzame, že takéto písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má podľa zákonníka práce doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

tehotná zamestnankyňa a skúšobná doba, výpoveď zamestnávateľa, logo advokáta

Pridaj komentár