• právne poradenstvo v rodinnom práve, konzultácie k zvereniu dieťaťa, osobnej starostlivosti, rozvodu manželstva
 • poskytnutie vzoru rodičovskej dohody
 • vypracovanie rodičovskej dohody o starostlivosti o dieťa
 • úprava rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
 • zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov
 • konzultácie v prípravnej fáze rozvodu
 • rozvod – komplexné právne služby a zastupovanie v konaní
 • vypracovanie všetkých druhov dohôd rodičov podľa zákona o rodine 
 • zmena rodičovskej dohody
 • zmena zverenia dieťaťa
 • zmena pomerov a zmena výživného – zníženie výživného, zvýšenie výživného
 • úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
 • obmedzovanie rodiča v styku s dieťaťom
 • ďalšie služby podľa špecifickej požiadavky klienta.

      ŠPECIALIZUJEME  SA  NA  RODINNÉ  PRÁVO  A  RODINNOPRÁVNE  KONANIA,  SLUŽBY  POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


Rodičovskú dohodu môžu uzavrieť rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, ktorí sa rozvádzajú, alebo aj neskôr pri zmene podmienok. Rodičovská dohoda tiež zefektívni a urýchli konanie o rozvod.

Dohodou si rodičia upravia výkon svojich rodičovských práv a povinností k spoločnému dieťaťu, najmä kto a kedy bude mať dieťa u seba v starostlivosti (možná je i striedavá starostlivosť), ako bude prebiehať odovzdávanie dieťaťa pri výmene, kto bude s dieťaťom cez prázdniny, kto a ako bude prispievať na výživu dieťaťa, kto kedy má právo na styk s dieťaťom (v prípade, že dieťa bude v starostlivosti iba jedného z rodičov, druhý rodič má právo na styk) – bežný styk i prázdninový styk.

Rodičovská dohoda má na rodičov najmä psychologický efekt. Avšak, keď rodič dohodu poruší, a táto nebola schválená súdom, nie je možné domáhať sa jej výkonu na súde, ak nebola súdom schválená. Rodičovská dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná. Rovnako podlieha schváleniu súdom aj každá jej zmena, aby bola takáto zmena vykonateľná.

Psychologický efekt rodičovskej dohody pôsobí na rodičov, čo je vhodné využiť z dôvodu najlepšieho záujmu dieťaťa a v rozvodovom konaní ju súd schváli, ak je v záujme dieťaťa. Ak sa rodičia totiž na podmienkach starostlivosti dohodli, je väčší predpoklad a prax to aj potvrdzuje, že rodičia tieto podmienky budú i dodržiavať, v porovnaní s autoritatívne súdom určenými podmienkami starostlivosti o dieťa.

Rodičovské práva zo súdom schválenej rodičovskej dohody možno i súdne vymáhať, ak druhý rodič nebude dohodu dodržiavať. V prípade neplatenia výživného zo strany povinného rodiča, možno požiadať o náhradné výživné

Rodičovskú dohodu možno neskôr tiež zmeniť, ak sa zmenia pomery, napr. dieťa nastúpi do školy, rodičom sa zásadne zmení majetková situácia, pribudnú iné vyživovacie povinnosti a pod. 

Pokojne nás kontaktujte či už hľadáte odpovede na čiastkové konkrétne otázky, alebo potrebujete usmerniť či nájsť možnosti riešenia svojej životnej situácie. 

Poskytujeme vzor rodičovskej dohody, ako aj vypracovanie dohody podľa Vašich požiadaviek. Zastúpime Vás i v komunikácii s druhým rodičom.

Po zaslaní Vašej požiadavky Vám zašleme cenovú ponuku a sami sa rozhodnete.

rodicovska-dohoda-pomoc-advokata